Sammenligning av kommuner

Bø kommune tilhører kommunegruppe KG11. Klikk på den enkelte indikator for å vise graf.

Ny sammenligning

Indikator Nome Sauherad KG11 Landssnitt
Brutto driftsresultat 1,0 % 1,8 % 4,3 % 2,7 % 3,4 %
Netto driftsresultat 2,3 % 2,2 % 4,2 % 2,6 % 3,8 %
Frie inntekter kr 51 667 kr 54 389 kr 54 871 kr 53 966 kr 53 159
Langsiktig gjeld 199,1 % 240,2 % 218,4 % 224,0 % 200,4 %
Arbeidskapital 5,6 % -1,0 % 9,1 % 14,9 % 16,5 %
Netto lånegjeld kr 77 562 kr 85 781 kr 70 006 kr 70 852 kr 47 441
Utgifter barnehage kr 134 376 kr 136 651 kr 137 957 kr 136 618 kr 139 359
Utgifter grunnskole kr 92 316 kr 114 919 kr 107 421 kr 112 972 kr 107 307
Utgifter kommunehelse kr 2 865 kr 2 974 kr 3 400 kr 2 822 kr 2 508
Utgifter pleie og omsorg kr 20 864 kr 25 173 kr 19 426 kr 19 602 kr 16 626
Utgifter sosialtjenesten kr 4 974 kr 6 027 kr 6 643 kr 3 401 kr 3 906
Utgifter barnevern kr 10 920 kr 10 849 kr 11 236 kr 9 155 kr 8 901
Utgifter administrasjon kr 4 957 kr 4 778 kr 5 718 kr 4 548 kr 4 038
Barnehagedekning 94,3 % 87,7 % 83,9 % 91,5 % 91,1 %
Andel spesialundervisning 8,1 % 10,4 % 12,6 % 8,3 % 7,8 %
Legeårsverk 11,5 Stk 11,2 Stk 9,9 Stk 11,8 Stk 10,3 Stk
Fysioterapiårsverk 11,0 Stk 11,1 Stk 10,6 Stk 9,7 Stk 8,8 Stk
Hjemmetjeneste 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Enerom 100,0 % 100,0 % 100,0 % 96,0 % 95,3 %
Beboere institusjon 16,4 % 13,2 % 14,6 % 11,2 % 13,3 %
Sosialhjelpsmottakere 5,4 % 7,2 % 4,9 % 4,3 % 4,1 %
Barnevernstiltak 5,0 % 6,1 % 3,8 % 5,7 % 4,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier 18,0 km 8,0 km 58,0 km 29,0 km 39,0 km
Kommunalt disponerte boliger 26,0 Stk 35,0 Stk 25,0 Stk 23,0 Stk 20,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern 0,4 Stk 0,4 Stk 0,4 Stk 0,0 Stk 0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage kr 170 475 kr 187 579 kr 0 kr 183 439 kr 187 884
Enhetskostnader grunnskole kr 107 486 kr 119 714 kr 139 909 kr 117 951 kr 109 008
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn) 16,4 Stk 12,2 Stk 13,5 Stk 13,1 Stk 14,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester kr 251 812 kr 251 391 kr 325 897 kr 302 677 kr 245 371
Enhetskostnader institusjon kr 1 072 492 kr 945 366 kr 1 034 128 kr 1 063 158 kr 1 091 630
Årsgebyr vannforsyning kr 3 146 kr 4 035 kr 3 930 kr 3 097 kr 3 387
Årsgebyr avløpstjenesten kr 5 262 kr 6 191 kr 7 204 kr 3 607 kr 3 779
Årsgebyr avfallstjenesten kr 2 620 kr 2 904 kr 2 620 kr 2 709 kr 2 658
Reguleringsplaner 150 Dgr 41 Dgr 0 Dgr 0 Dgr 0 Dgr
Kartforretning 42 Dgr 33 Dgr 10 Dgr 0 Dgr 0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km kr 71 437 kr 75 328 kr 70 578 kr 98 743 kr 141 455
Motorferdsel utmark 100,0 % 100,0 % 92,0 % 93,0 % 95,0 %
Nybygg i 100-m beltet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %