Sammenligning av kommuner

Bø kommune tilhører kommunegruppe KG11. Klikk på den enkelte indikator for å vise graf.

Ny sammenligning

Indikator Nome Sauherad KG11 Landssnitt
Brutto driftsresultat 1,0 % 1,8 % 4,3 % 2,6 % 3,4 %
Netto driftsresultat 2,3 % 2,2 % 4,2 % 2,6 % 3,8 %
Frie inntekter kr 51 667 kr 54 389 kr 54 871 kr 53 962 kr 53 174
Langsiktig gjeld 199,1 % 240,2 % 218,4 % 224,1 % 202,0 %
Arbeidskapital 5,6 % -1,0 % 9,1 % 14,8 % 16,7 %
Netto lånegjeld kr 77 562 kr 85 781 kr 70 006 kr 70 894 kr 48 108
Utgifter barnehage kr 134 376 kr 136 651 kr 137 957 kr 136 761 kr 139 403
Utgifter grunnskole kr 92 316 kr 114 919 kr 107 425 kr 113 089 kr 107 328
Utgifter kommunehelse kr 2 865 kr 2 974 kr 3 391 kr 2 821 kr 2 514
Utgifter pleie og omsorg kr 20 864 kr 25 173 kr 19 426 kr 19 614 kr 16 652
Utgifter sosialtjenesten kr 4 974 kr 6 027 kr 6 643 kr 3 399 kr 3 913
Utgifter barnevern kr 10 920 kr 10 849 kr 11 236 kr 9 158 kr 8 925
Utgifter administrasjon kr 4 957 kr 4 778 kr 5 718 kr 4 547 kr 4 037
Barnehagedekning 94,3 % 87,7 % 83,9 % 91,5 % 91,0 %
Andel spesialundervisning 8,1 % 10,4 % 12,6 % 8,3 % 7,8 %
Legeårsverk 11,5 Stk 11,2 Stk 9,9 Stk 11,8 Stk 10,6 Stk
Fysioterapiårsverk 11,0 Stk 11,1 Stk 10,6 Stk 9,7 Stk 9,1 Stk
Hjemmetjeneste 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Enerom 100,0 % 100,0 % 100,0 % 96,0 % 95,3 %
Beboere institusjon 16,4 % 13,2 % 14,6 % 10,9 % 13,3 %
Sosialhjelpsmottakere 5,4 % 7,2 % 4,9 % 0,0 % 4,0 %
Barnevernstiltak 5,0 % 6,1 % 3,8 % 0,0 % 4,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier 18,0 km 8,0 km 58,0 km 29,0 km 39,0 km
Kommunalt disponerte boliger 26,0 Stk 35,0 Stk 25,0 Stk 23,0 Stk 21,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern 0,4 Stk 0,4 Stk 0,4 Stk 0,0 Stk 0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage kr 170 475 kr 187 579 kr 0 kr 183 627 kr 188 150
Enhetskostnader grunnskole kr 107 486 kr 119 714 kr 139 909 kr 118 064 kr 109 098
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn) 16,4 Stk 12,2 Stk 13,5 Stk 13,1 Stk 14,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester kr 249 474 kr 250 849 kr 321 463 kr 306 369 kr 246 364
Enhetskostnader institusjon kr 1 072 492 kr 945 366 kr 1 034 128 kr 1 062 999 kr 1 093 650
Årsgebyr vannforsyning kr 3 146 kr 4 035 kr 3 930 kr 3 071 kr 3 437
Årsgebyr avløpstjenesten kr 5 262 kr 6 191 kr 7 204 kr 3 624 kr 3 837
Årsgebyr avfallstjenesten kr 2 620 kr 2 904 kr 2 620 kr 2 684 kr 2 719
Reguleringsplaner 150 Dgr 41 Dgr 41 Dgr 0 Dgr 150 Dgr
Kartforretning 42 Dgr 33 Dgr 10 Dgr 0 Dgr 48 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km kr 71 437 kr 75 328 kr 70 578 kr 99 274 kr 141 615
Motorferdsel utmark 100,0 % 100,0 % 84,0 % 93,0 % 95,0 %
Nybygg i 100-m beltet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 82,0 % 85,0 %