Sammenligning av kommuner

Bø kommune tilhører kommunegruppe KG11. Klikk på den enkelte indikator for å vise graf.

Ny sammenligning

Indikator Nome Sauherad KG11 Landssnitt
Brutto driftsresultat 3,5 % 1,9 % 1,5 % 2,4 % 3,0 %
Netto driftsresultat 4,8 % 2,1 % 1,7 % 2,6 % 3,5 %
Frie inntekter kr 52 887 kr 56 053 kr 55 402 kr 55 114 kr 54 785
Langsiktig gjeld 181,1 % 237,5 % 214,9 % 225,2 % 200,5 %
Arbeidskapital 9,4 % 0,8 % 12,3 % 15,9 % 17,5 %
Netto lånegjeld kr 75 472 kr 84 617 kr 71 032 kr 75 742 kr 50 366
Utgifter barnehage kr 129 989 kr 132 975 kr 130 025 kr 141 247 kr 145 339
Utgifter grunnskole kr 98 380 kr 116 246 kr 110 126 kr 115 704 kr 110 444
Utgifter kommunehelse kr 3 118 kr 3 015 kr 3 701 kr 2 922 kr 2 613
Utgifter pleie og omsorg kr 20 963 kr 24 816 kr 20 051 kr 20 243 kr 17 262
Utgifter sosialtjenesten kr 4 893 kr 6 203 kr 10 950 kr 3 695 kr 4 111
Utgifter barnevern kr 15 014 kr 15 207 kr 11 362 kr 10 867 kr 10 273
Utgifter administrasjon kr 2 061 kr 4 803 kr 6 026 kr 4 568 kr 4 164
Barnehagedekning 91,6 % 86,5 % 82,2 % 91,9 % 91,3 %
Andel spesialundervisning 8,5 % 9,8 % 13,8 % 8,6 % 7,8 %
Legeårsverk 12,9 Stk 11,2 Stk 10,3 Stk 12,2 Stk 11,0 Stk
Fysioterapiårsverk 10,6 Stk 11,1 Stk 10,4 Stk 10,1 Stk 9,4 Stk
Hjemmetjeneste 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Enerom 97,0 % 100,0 % 92,9 % 95,2 % 95,0 %
Beboere institusjon 17,9 % 12,5 % 11,7 % 12,3 % 12,9 %
Sosialhjelpsmottakere 5,4 % 7,6 % 5,6 % 4,3 % 4,0 %
Barnevernstiltak 5,4 % 4,9 % 5,1 % 5,7 % 5,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier 19,0 km 8,0 km 14,0 km 40,0 km 39,0 km
Kommunalt disponerte boliger 27,0 Stk 36,0 Stk 23,0 Stk 24,0 Stk 21,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern 0,4 Stk 0,4 Stk 0,4 Stk 0,0 Stk 0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage kr 172 576 kr 184 620 kr 0 kr 194 257 kr 196 886
Enhetskostnader grunnskole kr 111 915 kr 119 301 kr 151 730 kr 122 045 kr 112 915
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn) 14,6 Stk 12,9 Stk 13,5 Stk 13,3 Stk 14,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester kr 285 163 kr 240 783 kr 288 604 kr 260 923 kr 254 582
Enhetskostnader institusjon kr 1 098 169 kr 962 070 kr 1 139 872 kr 1 102 526 kr 1 128 591
Årsgebyr vannforsyning kr 3 396 kr 4 035 kr 4 200 kr 2 941 kr 3 427
Årsgebyr avløpstjenesten kr 5 265 kr 6 191 kr 7 478 kr 3 676 kr 3 836
Årsgebyr avfallstjenesten kr 2 998 kr 2 323 kr 2 930 kr 3 192 kr 2 715
Reguleringsplaner 65 Dgr 0 Dgr 109 Dgr 0 Dgr 0 Dgr
Kartforretning 0 Dgr 0 Dgr 0 Dgr 0 Dgr 0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km kr 89 977 kr 86 694 kr 80 500 kr 103 938 kr 161 322
Motorferdsel utmark 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nybygg i 100-m beltet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %